Betingelser

Betingelser
Krav til deltagelse

For å ta del i spørreskjemaet skal du være 18 år eller eldre, fylle inn korrekt informasjon, bo i Norge. Disse betingelsene må bli møtt innen du kvalifiserer for å vinne. Påmeldinger som ikke er i henhold til dette diskvalifisert.

Informasjonen du fyller inn i spørreskjemaet vil bli brukt til målrettet annonsering. Deltakelse er gratis og du kan delta så mange ganger du ønsker. Det er en forutsetning for deltakelse i spørreskjemaet at du aksepterer å motta markedsføring fra konkurransepartnerne. Se listen over partnere her.

Aksept av Regler

Ved deltakelse godkjenner du vilkårene og garanterer at du møter kriteriene for deltakelse.
Ved deltakelse samtykker du også til at bestemmelsene, som kan leses her, samt i samtykkebetingelsene, og som aktivt skal godkjennes innen konkurransens start, er bindene i henhold til konkurransens innhold.
Ditt samtykke overstyrer en registrering i Reservasjonsregisteret.

Konkurranseperiode
Konkurransen er gyldig i perioden 1. oktober 2018 – 31. januar 2019.

Hvordan delta i konkurransen
Ved å godta vilkårene bekrefter du samtidig at den registrerte informasjonen er korrekt. Som konkurransedeltager skal du ikke delta med falske personopplysninger for å omgå eksisterende regler og lovgivning. Dersom dette forekommer vil du bli diskvalifisert fra konkurransen, samt vil ytterligere tiltak bli vurdert ved misbruk av persondata. Å utgi seg for en annen er straffbart etter norsk lov.

Du kan delta så mange ganger du vil, men du vil kun bli registrert en gang per dag, per premie. I tillegg, trenger du å fylle ut den etterspurte informasjonen før du kan bli registrert som deltager.
For å delta i konkurransen, uten å bli kontaktet av konkurransens sponsorer kan du sende en e-post med fullt navn, adresse, fødselsdato, tlf nr, e-post og URL til konkurransen, samt ditt samtykke til at dine persondata vil bli behandlet som beskrevet i konkurransevilkårene.

Som standard blir vinneren utbetalt kontantbeløpet tilsvarende premieverdien, om ikke den faktiske premien er foretrukket. Prisene kan ikke byttes mot en annen premie.

Ved å akseptere premien blir det samtidig gitt tillatelse og deres relaterte organisasjoner til å bruke vinnerens navn, by, bilde og videomateriale relater til prisen for videre bruk og for hvilket som helst formål, inkludert reklameføring og markedsføring i enhver form, fritt, og uten separat belønning.

Sannsynligheten for å vinne avhenger av antallet deltakere som er registrert.

Valg av vinner og meddelelse
Vinneren vil bli trukket blant alle som har deltatt i de fire identiske skandinaviske konkurransene. Den utvalgte personen vil, innen 5 dager, bli kontaktet via e-post og telefon ved å bruke den kontaktinformasjonen som er gitt ved registreringen.

Premien sendes avsted senest to uker etter bekreftelse av vinnerens opplysninger. Vinneren av konkurransen er betinget av at lover og regler er overholdt. Brudd på lover og regler vil resultere i diskvalifisering, og alle privilegier som vinner vil opphøre umiddelbart.

Amazando har ikke noe ansvar dersom e-posten ender i spam-filteret eller ved tilfeller som IT-problemer, sikkerhetsinnstillinger, eller liknende situasjoner, samt ved tilfeller der vinnerens frembrakte kontaktinformasjonen er feil eller utilstrekkelig.