Tietosuojakäytännöt

Tietosuojakäytännöt

Conversion Factory sitoutuu suojelemaan asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa henkilötietoja mahdollisimman huolellisesti. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tehdä henkilötietojen käsittely- ja säilytystavat läpinäkyviksi. Conversion Factory noudattaa ja kunnioittaa erilaisten paikallisten ja kansainvälisten tietosuojasäädösten vaatimuksia nykyisten ja tulevien ePrivacy-asetusten sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti. Conversion Factory käsittelee jokaisen yksityisyyttä huolellisesti. Tehdäkseen tämän Conversion Factory noudattaa hyväksyttyjen ohjesääntöjen määräämiä lakistandardeja sekä tietosuojalainsäädäntöä tässä osiossa kuvaillun mukaisesti.

Suostumuksen tarkoitus 

Tiedonkäsittelytoimintojemme mukaisesti olemme tarkistaneet, onko suostumuksesi soveltuvin käsittelyperuste. Pyydämme asiakkaitamme ja vastaajiamme antamaan suostumuksensa ennen käsittelyn aloittamista. Suostumuspyynnöt tehdään aina erikseen, eivätkä ne liity osallistumiesi kampanjoiden ehtoihin. Suostumustasi käytetään (myös) niiden kampanjoiden hallinnoimiseen, joista olet kiinnostunut. Jos perut suostumuksesi, tietosi estetään, kunnes annat taas suostumuksesi. Mitään suostumusta ei koskaan tehdä oletusarvoisesti. Pidämme kirjaa siitä, milloin ja miten saimme suostumuksesi yksilöllisesti tunnistettavalla perusteella. Pidämme kirjaa myös siitä, mitä sinulle näytettiin tai kerrottiin sillä hetkellä, kun osallistuit kampanjaan.

Jos sinulla on kysyttävää kampanjasta, johon olet osallistunut, otathan yhteyttä tietosuojavirkailijaamme osoitteella [email protected] Hän vastaa kysymyksiisi tai huolenaiheisiisi suoraan.
Seuraavaksi erittelemme, miksi käsittelemme dataa ja mitä teemme sillä, sekä mihin tarkoituksiin dataa käytetään ja käsitellään.

Suostumuksen antaminen tai sen peruminen

Annamme yksilöllisesti mahdollisuuden suostua tai ottaa osaa erilaisiin käsittelytarkoituksiin ja -tapoihin. Nimeämme organisaatiomme ja kaikki kolmannen osapuolen hallinnoijat, jotka hyödyntävät suostumustasi tiedonkeruuhetkellä. Kerromme asiakkaillemme ja vastaajillemme, että he voivat perua suostumuksensa ilman seuraamuksia. Käsittelemme suostumusten perumiset mahdollisimman pian ja ohjeistamme asiakkaitamme ja vastaajiamme perumisessa. Tarjotessamme suoraa verkkoviestintää asiakkaillemme ja vastaajillemme pyydämme suostumusta tiedonkäsittelytoimintojemme mukaisesti ja yksilöllisesti suhteessa sinuun. Käytössämme on toimenpiteitä iän vahvistamiseksi (sekä toimenpiteitä vanhempien suostumuksen pyytämiseksi nuorempien lasten kohdalla) välttääksemme lasten (alle 12-vuotiaat) ja nuorten (12-18-vuotiaat) osallistumisen palveluihimme.
Sponsoreiden tietosuojakäytännöt

Jos haluat tietää, kuinka Sponsorimme suojelevat henkilökohtaisia tietojasi, voit tutustua näiden yritysten tietosuojakäytäntöihin.

Sponsorimme pyytävät meiltä säännöllisesti suostumusta voidakseen tarjota uusia kampanjoita sinulle. Näihin kuuluvat esimerkiksi alennukset e-oppikirjoista ja vähittäiskauppatuotteista sekä alennuskupongit. Koska emme halua estää asiakkaitamme tai vastaajiamme saamasta parhaita alennuksia, ilmoitamme sinulle näistä tarjouksista itse tai suoraan kampanjassa nimettyjen Sponsorien kautta.

Datakategoriat

Seuraavat henkilötietokategoriat ovat välttämättömiä palveluiden tarjoamiseksi:

 • asiakkaan ja vastaajan etu- ja sukunimi, titteli, sukupuoli, syntymäaika, osoite, postinumero, asuinpaikka ja muut tämän kaltaiset tiedot, joita tarvitaan viestimiseen kyseessä olevan henkilön kanssa.
 • yhteystiedot, kuten (matka)puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • suostumustiedot, joihin kuuluvat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, IP-osoite ja kopio kampanjamateriaaleista.
 • valinnat tai (vahvistetut) suostumukset sen suhteen, kuinka henkilö haluaa yhteydenottoja: sähköposti, matkapuhelinnumero ja teksti- tai multimediaviestit.
 • valinta olla vastaanottamatta lainkaan yhteydenottoja markkinointitarkoituksissa.
 • valinnat erilaisten kampanjoiden, tuotteiden tai palveluiden suhteen.
 • palkinnon voittajan tiedot, mukaan lukien julkistetun voittajan valokuva.
 • muut tietopyynnöt ja/tai yhteydenottohistoria.


Yhteiset edut  

Näitä henkilötietokategorioita käsitellään tarkoituksissa, jotka perustuvat todellisiin etuihin lakien ja asetusten mukaisesti. Todelliset edut ovat omia etujasi ja kolmansien osapuolten (kaupallisia) etuja, joiden pyrkimyksenä on tarjota sinulle haluamiasi tarjouksia (yhteiset edut). Nämä kampanjat sisältävät tarjouksia, jotka hyödyntävät asiakkaidemme ja vastaajiemme yhteydenottovalintoja (mainittu yllä), ja niiden kautta sinulle kerrotaan alennuksista. Siksi lähetämme oikeat sähköpostit ja tekstiviestit juuri oikealla hetkellä. Jotta sekä kaupallinen etu että sinun tietosuoja-asetuksesi toteutuisivat, emme koskaan kerää tai pyydä enempää tietoja, kuin on verkkoviestintätoimintojen suorittamiseksi välttämätöntä.

Tiedon käsittelyn tarkoitus

Tiedon käsittely seuraavista syistä on välttämätöntä:

 • voidaksemme hallinnoida Amazandon verkkoviestintää vastuullisesti.
 • tarjotaksemme mahdollisuuden seurata rekisteröitymällä tiettyjä kiinnostuksenkohteita Amazandon kaupoissa ja Sponsoreilla, tai perua rekisteröitymisen.
 • käsitelläksemme kiinnostuksenkohteitasi tuote- tai palvelukategorioissa, joita Sponsorit tai muut markkinoiden trendit tarjoavat.
 • suorittaaksemme asiakaspalveluun liittyviä toimintoja, kuten kysymyksiin vastaaminen tai henkilötietojen estäminen heti datasubjektin niin pyydettyä.
 • käsitelläksemme tietoliikennedataa (klikkaukset, A/B-testaus, lokitiedostot tarvittaessa) ja analysoidaksemme näitä petosten tunnistamiseksi.
 • tarjotaksemme mahdollisuuden käyttää älylaitetta tunnistautumiseen palveluiden hankkimiseksi muilta organisaatioilta datasubjektin eduksi.
 • jos sovellettavissa, toteuttaaksemme tai päättääksemme datasubjektin eduksi tehdyn sopimuksen hallinnoijan ja Sponsorien välillä.
 • suorittaaksemme (muita) laillisia velvollisuuksia.

Tietoja ei automaattisesti käytetä kaikkiin näihin tarkoituksiin yhtäaikaisesti.

Verkkoviestintä

Tietoja, joita tarvitaan (suoraan) verkkoviestintään, käsitellään seuraavien vaatimusten mukaisesti.

Tietoja käsitellään, jotta voidaan viestiä datasubjektien kanssa, lähettää tietoja Amazandon ja Sponsorien tuotteista ja palveluista, pysyä ajan tasalla lähetetyistä tiedoista sekä pitää yllä yhteyttä datasubjektien kanssa.

Vain seuraavia henkilökohtaisia tietoja käsitellään:
a. sukunimi, etunimet, nimikirjaimet, titteli, sukupuoli, syntymäaika, osoite, postinumero, asuinpaikka, puhelinnumero ja muut tämän kaltaiset tiedot, joita tarvitaan viestimiseen kyseessä olevan henkilön kanssa;
b. data, joka liittyy tietojen lähettämiseen ja välittämiseen;
c. muu data, joka on välttämätöntä yhteydenpidossa kyseessä olevien datasubjektien kanssa.

Mitään erityisiä datakategorioita, joihin viitataan yleisissä tietosuoja-asetuksissa 2016/679, ei seuraa käsittelystä.

Henkilötietoja annetaan vain niille Sponsoreille, jotka ovat vastuussa datasubjektista tai suorassa yhteydessä tähän, tai joiden mukana oleminen on välttämätöntä.

Henkilötiedot poistetaan datasubjektin pyynnöstä tai viimeistään kaksi vuotta sen jälkeen, kun suhde datasubjektin kanssa on päättynyt, paitsi jos tietojen säilyttäminen on lain mukaan pakollista.

Turvallisuus

Turvallisuussyistä pyydettyjä tietoja käsitellään seuraavien vaatimusten mukaisesti.

Tietoja käsitellään, jotta voidaan kontrolloida ja suojata järjestelmiä tai ohjelmia, jotta järjestelmät tai ohjelmat toimisivat oikein, jotta voidaan lajitella ja palauttaa tiedostoja sekä luoda varmuuskopioita tiedostoista, ja jotta voidaan hallinnoida järjestelmiä tai ohjelmia.

Vain seuraavia henkilökohtaisia tietoja käsitellään:
a. data, joka liittyy ohjelmiston käyttöön,
b. tekniset ja hallintatiedot,
c. data, jolla varmistetaan toimivuus,
d. historiatiedot,
e. käyttäjätiedot.

Henkilökohtaisia tietoja annetaan vain niille, mukaan lukien kolmannet osapuolet, jotka ovat vastuussa tai ohjaavat järjestelmää, tiedonhallintaa tai sovellusten hallintaa, tai joiden mukana oleminen on välttämätöntä, tai muille, joille tietojen antaminen on lain mukaan pakollista.

Henkilökohtaiset tiedot poistetaan viimeistään 6 kuukautta niiden hankkimisesta, ellei niiden säilyttäminen ole lain mukaan pakollista.

Palkintojen voittajat

Tietoja, jotka pyydetään palkintojen voittajiin liittyvien toimintojen suorittamiseksi, käsitellään seuraavien vaatimusten mukaisesti.

Tietoja käsitellään vain, jotta yritys voi ilmoittaa, ketkä ovat palkinnon voittajia.

Vain seuraavia henkilökohtaisia tietoja käsitellään:
a. palkinnon voittajan nimikirjaimet ja sukunimi.
b. kuvat tai videoleikkeet äänellä tai ilman ääntä.
Henkilökohtaiset tiedot poistetaan verkkosivuston lopettamisen jälkeen tai välittömästi datasubjektin (palkinnon voittajan) pyynnöstä.

Tietoliikenne Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa

Tietojen hallitsijana Conversion Factory ei aio siirtää henkilökohtaisia tietoja kolmanteen maahan (Euroopan unionin ulkopuolinen maa). Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, niin (siinä tapauksessa):

 • tarkistetaan Euroopan komission antaman soveltuvuuspäätöksen olemassaolo tai puuttuminen, esimerkiksi EU-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn mukaisesti (PbEU L 207), ja
 • tarkistetaan sopivat ja soveltuvat suojakeinot sekä asetetaan saataville tavat hankkia sellaisia suojakeinoja, ja jos niitä ei ole olemassa,
 • datasubjektilta pyydetään suostumusta ehdotettuun siirtoon, kun hänelle on ensin kerrottu kyseisen siirron mahdollisista riskeistä johtuen soveltuvuuspäätöksen ja sopivien suojakeinojen puutteesta, tai siirto on välttämätön datasubjektin ja hallitsijan välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai sopimusta edeltävien toimien täytäntöönpanemiseksi datasubjektin pyynnöstä, tai siirto on välttämätön datasubjektin eduksi tehdyn sopimuksen päättämiseksi tai toteuttamiseksi hallitsijan ja Sponsorin välillä.

Käsittelytoimintojen yhdistelmät

Tämä tietosuojakäytäntö ei päde Sponsoreiden käsittelytoimintoihin. Lue kyseisen Sponsorin tietosuojakäytäntö, joka on saatavilla ennen kuhunkin kampanjaan osallistumista ja jota sovelletaan kyseisessä kampanjassa. Kukin organisaatio Hallitsijan asemassaan takaa verkkosivuston käytön riittävän turvallisuuden sekä riittävän henkilötietosuojan hakukoneiden käsittelyssä.

Selailuistunto ja IP-osoite

Hyödynnämme myös tietokoneesi IP-osoitetta. Tämä IP-osoite on numero, joka annetaan automaattisesti tietokoneellesi, kun selailet internetiä, eli esimerkiksi käyt sivustoillamme tai aloitussivuillamme. IP-osoitteen avulla voidaan nähdä, miten sivustoa on käytetty sekä tehdä analyysejä ja raportteja tiedoilla, joita ei voida yhdistää sinuun.

Verkkosivustot ja evästeet

Amazando käyttää evästeitä ja muita niiden kaltaisia teknologioita verkkosivustoillaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi (tietokoneelle, älypuhelimelle, tabletille) käydessäsi verkkosivustolla. Evästeitä, kuten ‘toiminnallisia istuntoevästeitä’, käytetään palveluiden tarjoamisessa tai valitsemiesi asetusten tallentamisessa esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • sisäänkirjautumisen aikana täyttämiesi tietojen muistaminen, tai sivustoilla täyttämiesi mielenkiinnonkohteiden muistaminen, jotta sinun ei tarvitse syöttää samoja tietoja uudelleen tai nähdä samoja kampanjoita kahdesti,
 • valitsemiesi asetusten tallentaminen ja
 • aloitussivujemme valtuuttamattoman käytön seuranta.

Analyyttiset evästeet
‘Analyyttisiä’ evästeitä käytetään verkkosivustokäyntiesi analysoimiseen. Analysoimme sivustojemme kävijämääriä, käyntien kestoa, missä järjestyksessä sivuja selailtiin, ja tarvitseeko sivustolle tehdä joitakin muutoksia. Keräämiemme tietojen avulla pystymme tekemään sivustoistamme entistäkin käyttäjäystävällisempiä. Näitä evästeitä käytetään myös sivustoilla mahdollisesti esiintyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Markkinointi- ja seurantaevästeet
Käytämme seurantaevästeitä kaupallisissa tarkoituksissa vain sinun suostumuksellasi. Nämä evästeet, joiden lähettäjinä ovat usein kolmannet osapuolet, auttavat meitä räätälöimään sinulle yksilöllisiä tarjouksia. Kolmannet osapuolet voivat käyttää seurantaevästeitä.

Muut teknologiat
Evästeiden lisäksi Amazando käyttää esimerkiksi JavaScriptin kaltaisia teknologioita. JavaScriptin käyttö selaimellasi mahdollistaa sivustojemme interaktiivisuuden ja auttaa kehittämään verkkosovelluksista käyttäjäystävällisempiä ja yksilöllisempiä. Pidämme arkistotietokantaa palvelujemme tarjoamisessa hallinnoidaksemme tarkasti palvelujamme (ja palveluntarjoajiamme). Tämän tarkoituksena on optimoida palvelun luotettavuus. Tästä datasta saatujen tietojen avulla pystymme ehkäisemään datan väärinkäyttöä, ja tarpeen tullen voimme tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa kolmansien osapuolten pyynnöstä (itse)säätelyn perusteella.

Kysymykset, valitukset ja riitatilanteet

Jos haluat esittää kysymyksen, tehdä valituksen tai kommentoida tietosuojakäytäntöämme tai sivustojamme, otathan meihin yhteyttä osoitteella [email protected] Otamme sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa sähköpostisi vastaanottamisesta.

 

Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen:

Conversion Factory/ Amazando

Dutch representative Amazando / The Netherlands

PO box 15748

1001 NE Amsterdam

tai

Conversion Factory

Suite 50-4-3A, 4th Floor, Wisma UOA Damansara, 50,

Jalan Dungun, Damansara Heights,50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Tärkeistä tietosuojakäytännön muutoksista ilmoitetaan tällä sivustolla.

 

Amsterdam, huhtikuu 2018