Olosuhteet

Tämän arvonnan järjestää Conversion Factory Sdn Bhd (jatkossa Amazando), edustajanaan toimitusjohtaja Parantaman Ramasamy, Kuala Lumpur / Malaysia.

  1. Osallistumisoikeus

1.1 Arvontaan voivat osallistua kaikki henkilöt, jotka osallistumishetkellä ovat vähintään 18 vuotta ja joiden vakituinen asuinpaikka on Suomessa. Amazando:n työntekijät, edustajat ja valtuutetut, yrityksen ja yhteistyökumppanit, heidän perheenjäsenensä sekä kohdan 7 mukaisesti arvonnasta hylätyt ja poissuljetut henkilöt eivät saa osallistua arvontaan.

1.2 Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellään. Arvontaan ei saa osallistua välikäsien kautta.

Osallistuminen voidaan koska tahansa peruuttaa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse asiakaspalvelun osoitteeseen [email protected]

  1. Osallistuminen

Osallistuminen internetissä tapahtuu rekisteröinnin kautta. Arvontaan voi osallistua myös ilman rekisteröintiä sähköpostitse ([email protected]).

2.2 Osallistuminen on mahdollista vain ilmoitettuun viimeiseen osallistumispäivämäärään saakka.

2.3 Osallistuminen ei edellytä tuotteiden ostamista, maksullisten palveluiden käyttöönottoa ja/tai yhteysmaksujen maksamista ja/tai yrityksen ja yhteistyökumppaneiden tai muiden arvontaan liittyvien yritysten käyttömaksujen maksamista. Jos osallistumisen yhteydessä suoritetaan kysely, vastaukset eivät vaikuta osallistumiseen.

  1. Palkinnot

Voittaja/voittajat arvotaan kaikkien osallistujien kesken, jotka ovat täyttäneet yhteystietonsa oikein sekä ovat sallistumishetkellä täysiikäisiä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta neljän (4) viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

  1. Voittajan ilmoittaminen/palkinnon lähettäminen

4.1 Voittajalle ilmoitetaan voitosta postitse. Voitosta ilmoittaminen on mahdollista myös sähköpostitse tai puhelimitse mikäli voittajaa ei muuten tavoiteta. Jotta palkinto voidaan toimittaa voittajalle, Amazando:lla on oikeus pyytää voittajaa ilmoittamaan tarvittavat tiedot, kuten tilinumeron. Amazando pidättää oikeuden toimittaa palkinto fyysisen palkinnon sijaan käteisenä/tilisiirtona voittajan tilille.

  1. Palkinnon peruuntuminen

5.1 Jos voitosta ilmoittaminen ei onnistunut postitse, jos esim. kirjettä ei pystytty jakamaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen ja ilmoittaminen epäonnistui myös sähköpostitse tai puhelimitse, palkinto raukeaa. Voitosta ilmoittaminen sähköpostitse tai puhelimitse katsotaan epäonnistuneeksi jos voittajaa ei saavuteta ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta/puhelinnumerosta (esim. sähköposti palautuu takaisin, puhelinnumeroa ei ole ilmoitettu, puhelinnumero on väärä) tai jos voittajan sähköpostiin tai puhelinvastaajaan on jätetty vähintään

5.2 Palkinnon peruunnuttua arvonta toistetaan.

  1. Palkinnon ja verojen siirto

Palkintoa ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. Voittaja on itse vastuussa mahdollisista veroista.

  1. Keskeyttäminen/muutokset

Amazando:lla on oikeus lopettaa tai keskeyttää arvonta koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä ilmoittamatta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun arvonta ei voi jatkua suunnitelmien mukaan jostain syystä kuten tietokonejärjestelmän viruksesta, laitteiston ja/tai ohjelman manipuloinnista tai virheestä ja/tai se johtuu teknisistä ja/tai oikeudellisista syistä, jotka vaikuttavat arvonnan hallintaan, turvallisuuteen, loukkaamattomuuteen ja/tai arvonnan säännönmukaiseen ja määräystenmukaiseen suorittamiseen. Näissä tapauksissa Amazando:lla on oikeus oman harkintansa mukaan muuttaa arvontaa.

  1. Tietosuoja

Lue lisää erillisestä tietosuojaselosteesta.

  1. Linkit

Amazando ei voi vaikuttaa yhteistyökumppaneiden, sponsoreiden ja mainoskumppaneiden sivuille linkitettyjen internetsivujen sisältöön eikä vastaa millään tavoin näiden sivujen sisällöstä.

  1. Käytössäännöt, hylkäys ja esto

Amazando: lla on oikeus hylätä osallistuja kilpailusta, jos hän manipuloi osallistumista, peliä ja/tai “Amazando”-sivua tai yrittää manipuloida ja/tai rikkoo pelisääntöjä ja/tai muuten epäreilulla ja/tai hyvän tavan vastaisella tavalla yrittää vaikuttaa peliin tai pelin kulkuun, erityisesti häiritsemällä ohjelmistoa tai uhkaamalla tai rasittamalla Amazando:n tai sen yhteistyökumppaneiden työntekijöitä/ohjelmistoa tai muita osallistujia.

huhtikuu 2018