Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Conversion Factory Sdn Bhd nebere soukromí na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně vašeho soukromí se opírá o tato následující pravidla:

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy využijeme pouze čestným a poctivým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry.

Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.

Podnikneme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.

Splníme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů a budeme spolupracovat s příslušnými úřady. Jestliže příslušná legislativa na ochranu údajů nebude k dispozici, budeme postupovat podle obecně platných principů pro ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Conversion Factory Sdn Bhd

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.

Na co se Zásady ochrany osobních údajů vztahují?Váš souhlas

Používáním stránek Conversion Factory Sdn Bhd udělujete příslušné společnosti náležející do skupiny Conversion Factory Sdn Bhd souhlas se shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže s takovýmto shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky Conversion Factory Sdn Bhd a ani jiným způsobem neposkytujte své osobní údaje jakékoli společnosti ze skupiny Conversion Factory Sdn Bhd.

Společnost Conversion Factory Sdn Bhd bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být váš souhlas vyvozen na základě vaší činnosti nebo chování. Bude-li nutné použít vaše osobní údaje k účelům, které nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zmíněny, můžeme vás požádat o dodatečný souhlas. Nejste povinni nám tento souhlas udělit, pokud se však takto rozhodnete, může to pro vás znamenat, že vaše účast na některých činnostech bude určitým způsobem omezená. Jestliže nám dodatečný souhlas udělíte, pak v případě rozporu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů podmínky tohoto souhlasu převáží. Nëse ju jepni pëlqimin shtesë, kushtet e këtij pëlqimi shtesë do të mbizotërojë në rast të ndonjë konflikti me kushtet e këtij Njoftimi Privatësie

Vezměte, prosím, na vědomí, že v odůvodněných případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu za podmínky, že tím nebudou dotčena vaše práva a oprávněné zájmy

DětiJaké údaje shromažďujeme?

„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno, adresa, uživatelské jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa a telefonní číslo. Mohou to být také další informace jako např. IP adresa, nákupní návyky, informace o vašem životním stylu a preferencích, např. vaše koníčky a zájmy. Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů, včetně:

Informace od vás můžeme získat přímo, např. když nám dobrovolně sdělujete své osobní údaje při registraci do soutěže, akcí o ceny, přihlašujete se k odběru informací nebo od nás kupujete produkt či službu, vyplňujete dotazník nebo přidáváte komentář či vznášíte dotaz. Informace, které od vás získáváme přímo:

  • Jméno
  • Adresa
  • e-mailová adresa
  • uživatelské jméno
  • telefonní číslo
  • věk
  • datum narození
  • pohlaví
  • uživatelský obsah, příspěvky a další obsah, který jste odeslali na stránky Conversion Factory Sdn Bhd
  • jakékoli další osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně

 

Poslední aktualizace: leden 2018