PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Slosování bude probíhat 1. října 2018. Vítěz soutěže bude vybrán do 15 dnů ode dne ukončení soutěže.

Tato soutěž je organizována společností Conversion Factory Sdn Bhd, se sídlem v Suite 50-4-3A, 4th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur. Conversion Factory Sdn Bhd, je jediným propagátorem a organizátorem této soutěže. Na tuto soutěž se vztahují platné právní předpisy stanovené zákony Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pokud budete mít jakékoli dotazy, prosím kontaktujte nás na [email protected] nebo na zmíněnou poštovní adresu.

Soutěž je určena pouze pro uživatele starší 18-ti let.

Účast v soutěži je zcela zdarma. Soutěžit mohou ti uživatelé, kteří řádně a správně vyplnili registrační formulář. Účast nebude platná těm uživatelům, kteří špatně, nepravdivě, chybně nebo neúplně vyplnili registrační formulář. Aby mohl vzniknout nárok na věcnou cenu, musí se vítěz prokázat platným cestovním pasem nebo občanským průkazem za účelem ověření, že uvedené registrační údaje účastníka v době registrace v této soutěži byly zadány správně. Nebude-li takový dokument k dispozici k identifikaci účastníka, bude akceptován řidičský průkaz s fotografií. Pokud nebude předložen alespoň jeden z výše uvedených dokladů, zanikne právo na získání věcné ceny.

Prémie se skládá z produktů jejiž maximální cena nepřesahuje 40.000 Kč (1500€). V závilosti a na základě vybrané prémie, kterou si uživatel zvolil.

Den slosování bude vybrán vítěz a tři náhradníci.

Vybraný uživatel soutěže, který obdrží prémii, výslovně povoluje a dává souhlas Conversion Factory Sdn Bhd o šíření osobních údajů, za účelem přenosu sdělení o výsledku losování dalším uživatelům a dále pro další možné promoce a slosování, které Conversion Factory Sdn Bhd může uskutečnit v jakémkoli momentě. Komunikace a šíření osobních údajů se bude publikovat přes webové stránky, které Conversion Factory Sdn Bhd považuje za vhodné. Stejně jako odesílání emailů a jakéhokoli typu reklamního sdělení.

Ve lhůte 15 dnů ode dne vyhlášení výsledků vybraný uživatel se musí prokázat požadovanou dokumentací (občanský průkaz, cestovní pas), tyto data budou ověřena a následně bude vítězi udělena vybraná cena. Organizátor vyvine veškeré možné úsilí kontaktovat prvního vítěze, ale v případě, že nebude možné kontaktovat jej po dobu 15 dnů, nebo nebude-li vítěz schopen prokázat správnost svých osobních údajů uvedených při registraci v soutěži, cena bude udělena prvnímu účastníku na seznamu náhradníků. Pokud tohoto účastníka nebude možné kontaktovat, nebo nebude moci prokázat své údaje, cena bude předána dalšímu náhradníkovi v pořadí, až to až do okamžiku, kdy bude možno ověřit údaje jednoho z účastníků. Poté Conversion Factory Sdn Bhd zajistí cenu a předá ji výherci.

Poslední aktualizace: leden 2018