Personvernerklæring

Som deltaker i våre konkurranser utviser vi maksimal forsiktighet i omgang med dine personlige opplysninger og sørger for en størst mulig grad av personvern.
Med denne erklæringen informerer vi deg om de personvernrelaterte aspektene forbundet med vårt tilbud.

Gjennom undersøkelsen kommer det med jevne mellomrom spørsmål fra samarbeidspartnene hvor du også gir ditt samtykke til å bli kontaktet vedrørende samarbeidspartnenes produkter via telefon.

Hvis du er registrert i Reservasjonsregisteret og sier ja takk til å bli oppringt vedrørende et av tilbudene i konkurransen kan du bli kontaktet uansett om du er reservert mot telefonsalg i  Reservasjonsregisteret eller ikke.

Vær oppmerksom på at en aksept av konkurransens samtykkebetingelser anses som et aktivt samtykke og at du derfor kan kontaktes pr telefon av konkurransens samarbeidspartnere på tross av en eventuell reservasjon i Reservasjonsregisteret – men kun hvis du er i målgruppen for tilbudene.

Innsamling og bearbeiding av personopplysninger – Innsamlingen av dine personrelaterte opplysninger hjelper oss i første rekke med å gjennomføre konkurransen/e som du vil delta i, og fremfor alt med å informere deg om eventuelle gevinster.

Besøk på hjemmesiden – Du kan prinsipielt besøke våre internettsider, hvor konkurransen/e blir tilbudt, uten at du oppgir personopplysninger. Vi lagrer i den forbindelse standardmessig utelukkende hjemmesiden som du kom fra når du havnet hos tilbudet vårt, navnet på din ISP-leverandør, hvilke av våre internettsider som du har besøkt, samt dato og varighet for ditt besøk. Opplysningene som ble innhentet er fullstendig anonymisert. Din IP-adresse samt et “tidsstempel” blir imidlertid av sikkerhetsgrunner lagret og utelukkende benyttet til interne formål. IP-adressen er i den forbindelse et kjennetegn forbundet med en maskin som forteller hvilken PC som benytter internettilgangen eller den benyttede internettgateway ved tidspunktet for forespørselen online. Begrepet tidsstempel beskriver en verdi i et definert format som tilordner et resultat (f.eks. avsendelse og mottak av en nyhet, endring av opplysninger e.l.) til et bestemt tidspunkt. Hensikten med et tidsstempel er å kunne, i ettertid, bevise når bestemte hendelser og/eller endringer inntraff.

Cookies (informasjonskapsler) – Som en del av nettstedet vårt bruker vi også såkalte Cookies, eller informasjonskapsler. Disse er små filer som blir lagret på harddisken din og som inneholder visse lagrede opplysninger som serveren hvor informasjonkapselen ble sendt fra, igjen kan avlese. Det er mulig å bruke såkalte økt-informasjonskapsler (session cookies) som blir automatisk slettet når nettle.

2 November 2017